Media

Raadplegingen over Coronabeleid in de media

Raadplegingen over Coronabeleid in de media

Hier vind je alle nieuwsuitlatingen met betrekking tot de raadplegingen over Coronabeleid.

18-01-2022: NPOradio1 benoemd resultaten onderzoek naar 3G-, 2G- en 1G-beleid

18-01-2022: BNR benoemd resultaten onderzoek naar 3G-, 2G- en 1G-beleid

18-01-2022: NU.nl benoemd resultaten onderzoek naar 3G-, 2G- en 1G-beleid

18-01-2022: De Volkskrant benoemd resultaten onderzoek naar 3G-, 2G- en 1G-beleid

18-01-2022: NOS benoemd resultaten onderzoek naar 3G-, 2G- en 1G-beleid

05-01-2022: RTL Nieuws benoemd resultaten onderzoek: beweegredenen van ongevaccineerden

24-12-2021: RTL Nieuws benoemd resultaten onderzoek: beweegredenen van ongevaccineerden

15-12-2021: Delta TU Delft over hoe onderzoek geïnterpreteerd kan worden door verschillende partijen

23-10-2021: Nieuwsuur over maatregelen en mensen zonder vaccinatie

25-09-2021: AD Liveblog benoemd resultaten onderzoek

17-09-2021: NOS Liveblog benoemd resultaten onderzoek: welke maatregelen populair

17-09-2021: Parool Liveblog benoemd resultaten onderzoek

16-09-2021: Artikel Volkskrant over resultaten onderzoek: welke maatregelen populair

16-09-2021: Artikel Algemeen Nederlands Persbureau over resultaten

16-09-2021: Artikel RTL Nieuws over resultaten onderzoek

01-09-2021: Artikel GeenStijl over het onderzoek

01-09-2021: Oproep tot deelname in artikel RTL Nieuws

21-06-2021: Artikel NOS over resultaten: toegangsbewijs

09-06-2021: Niek Mouter in het NOS Radio 1 Journaal over de resultaten

08-03-2021: Artikel NOS over resultaten: bezwaren coronapaspoort

04-03-2021: Artikel NOS over corona en onderzoeken

03-04-2021: Artikel NOS over resultaten: vaccinatievoorrang

18-12-2020: Artikel Nieuwsuur over resultaten: toegang tot kroeg?

07-12-2020: Artikel Nieuwsuur over resultaten: 10 dagen quarantaine voor kerst zien NL’ers niet zitten

18-11-2020: Artikel Nieuwsuur over resultaten: eerst informatie dan een prik

09-06-2020: Artikel NOS over resultaten: verdeeldheid over gebruik corona-app

13-05-2020: Artikel Science Guide over resultaten: saamhorigheid

29-04-2020: Oproep tot deelname door NOS

Deel dit artikel

Meer nieuws

Nieuws

Wat vindt de samenleving: hoe moet de overheid in de toekomst omgaan met het coronavirus?

Wat vindt de samenleving: hoe moet de overheid in de toekomst omgaan met het coronavirus? 

Een groot deel van de Nederlanders is inmiddels gevaccineerd tegen COVID-19 en de druk op de zorg is de laatste maanden afgenomen. Hoe het virus zich de komende maanden zal ontwikkelen is onzeker. Blijft COVID-19 de komende maanden beheersbaar of zal het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames de komende maanden toch weer snel stijgen?

Het toekomstige coronabeleid

De overheid wil graag goed voorbereid zijn op verschillende ontwikkelingen van het virus. In opdracht van het RIVM voert Populytics een raadpleging uit waarin alle Nederlanders van 18 jaar en ouder de kans krijgen om te laten weten welke factoren zij belangrijk vinden bij het nemen van coronamaatregelen in verschillende scenario’s.

Opzet van de raadpleging

Deelnemers krijgen in het eerste onderdeel 6 keer een bepaalde ontwikkeling van het coronavirus voorgelegd. Bijvoorbeeld “het virus blijft beheersbaar”” en “er is een nieuwe besmettelijkere variant waar de vaccins minder goed tegen werken”. In iedere situatie krijgen deelnemers 2 pakketten van maatregelen te zien, inclusief de effecten van deze maatregelen (bijvoorbeeld effect op het aantal besmettingen en het aantal opnames op de IC). Steeds wordt er gevraagd om één van de twee pakketten te adviseren. Tegenstanders van coronabeleid kunnen ook aangeven dat zij vinden dat er geen enkele maatregel moet worden ingevoerd. Ook wordt er aan deelnemers gevraagd waarom zij bepaalde maatregelen acceptabel of juist onacceptabel vinden.

Deel dit artikel

Meer nieuws

Media

De raadpleging Medische Rijgeschiktheid in de media

Meer nieuws

Nieuws

Meedenken over opzet van medische keuring rijbewijs

Meedenken over opzet van medische keuring rijbewijs

Goed nieuws, u kunt weer meedenken! Hoe moet de opzet van de medische keuring voor rijbewijzen eruit komen te zien? Gisteren is daarvoor een raadpleging live gegaan. Alle Nederlanders kunnen hieraan deelnemen. Laat ook uw mening horen.

De minister hoort graag uw mening

Cora van Nieuwenhuizen wil graag weten hoe de overheid het beste kan bepalen of iemand gezond genoeg is om veilig auto te rijden. Daarom vraagt zij in de raadpleging om uw advies. Moeten automobilisten bijvoorbeeld vanaf een bepaalde leeftijd een medische keuring krijgen volgens u? En moeten automobilisten of hun arts sommige medische situaties verplicht melden?

De afgelopen tijd hebben wij samen met het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat hard gewerkt om de raadpleging te ontwikkelen, en deze staat nu online: denkmeeoverkeuren.nl.

Opzet van de raadpleging

In de raadpleging krijgt u verschillende keuzes te zien. Bij elke keuze worden ook de effecten weergegeven. Wat kost het voor de automobilist als u voor een bepaalde optie gaat? En wat kost het de overheid? Maar ook: wat is het effect op de verkeersveiligheid?

Na de verschillende keuzes krijgt u ook nog een aantal scenario’s te zien. Welk scenario spreekt u het meest aan?

Verder is er aan het einde ruimte om uw eigen ervaringen met betrekking tot de huidige opzet te delen.

Tot wanneer kunt u deelnemen?

Tot en met 5 augustus zal de raadpleging open zijn voor iedereen. Wilt u meedenken over de opzet van de medische keuring voor rijbewijzen? Zorg dan dat u voor die tijd de raadpleging invult. Dat kan via: denkmeeoverkeuren.nl.

Net zoals het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat horen ook wij graag hoe u erover denkt.

Deel dit artikel

Meer nieuws

Nieuws

In gesprek met leden van de tweede kamer over de klimaatraadpleging

In gesprek met leden van de tweede kamer over de klimaatraadpleging

Vandaag zijn de resultaten van de klimaatraadpleging gedeeld met de Tweede Kamer.

Wat wordt het klimaatbeleid de komende jaren?

De afgelopen maanden heeft het PWE-lab van de TU Delft in samenwerking met de Universiteit Utrecht een raadpleging uitgezet onder de bevolking over de klimaatmaatregelen. Dit was naar aanleiding van een verzoek van de Tweede Kamer. Het nieuwe kabinet zal namelijk extra klimaatmaatregelen moeten nemen, wil Nederland de klimaatdoelstellingen van de EU gaan halen. Voordat het kabinet besluit welke klimaatmaatregelen genomen zullen worden, wilde zij graag horen hoe de samenleving daarover denkt.

De burger op de stoel van de besluitvormer

Ruim tienduizend mensen deden mee aan de raadpleging. De deelnemers kregen tien klimaatmaatregelen voorgelegd, met daarbij uitleg over de effecten en kosten van die maatregelen voor de overheid. Ook waren de deelnemers gebonden aan een budget dat zij vanuit de overheid konden uitgeven aan de klimaatmaatregelen. Zodat het dilemma en de keuzes waar de overheid voor staat zo goed mogelijk nagebootst werden.

Overhandiging van het rapport

De input van alle deelnemers en de uitkomsten van de raadpleging zijn samengevoegd in een flink wat pagina’s tellend rapport. Dit rapport is vandaag officieel overhandigd aan de Tweede Kamer en aan Ed Nijpels, voorzitter van het voortgangsoverleg Klimaatakkoord. Om de uitkomsten toe te lichten en eventuele vragen te beantwoorden, gaf Niek vandaag een technische briefing aan de Tweede Kamer.

Niek: “Ik ben blij dat de Tweede Kamerleden enthousiast waren over onze methode en dat ze de uitkomsten nuttig vonden.”

Wat vindt de bevolking belangrijk?

Uit het rapport kwam naar voren dat driekwart van de bevolking ambitieuzere klimaatmaatregelen steunt, maar alleen als voldaan wordt aan drie voorwaarden:

 • De lage inkomens moeten beschermt worden
 • De vervuilers moeten betalen
 • De baten moeten hoger zijn dan de kosten

Ed Nijpels reageerde hierop door te zeggen dat hij blij is dat een meerderheid het klimaatbeleid steunt, maar dat het aan de politiek is om te zorgen dat de voorwaarden goed worden ingevuld. Als de politiek dat kan, dan blijkt de bereidheid onder burgers namelijk groot.

Vervolg

De Tweede Kamer zal de komende tijd dieper in het rapport duiken. Het nieuwe kabinet zal de resultaten van de raadpleging meenemen in de keuzes die zij zullen gaan maken omtrent klimaatbeleid.

Deel dit artikel

Meer nieuws

Media

De raadpleging over het Klimaatbeleid in de media

Meer nieuws

Nieuws

Tien lessen over burgerparticipatie

Tien lessen over burgerparticipatie

Bekijk het webinar ‘Het betrekken van burgers bij de energietransitie plaats’ hier terug.

Vandaag vond het Webinar ‘Het betrekken van burgers bij de energietransitie plaats’. Dit webinar was een samenwerking tussen het PWE-Lab van de TU Delft en Populytics. Tijdens dit webinar bespraken we twee recente raadplegingen 1) een raadpleging over de warmtetransitie op initiatief van burgers in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw Sloten, en 2) een raadpleging gecombineerd met een burgerforum over het toekomstige energiebeleid van gemeente Súdwest-Fryslân. In voorbereiding van dit webinar reflecteerden we op wat nu voorwaarden zijn voor succesvolle burgerparticipatie. We kwamen tot het volgende lijstje, hebben jullie aanvullingen?

Vooraf:

 • Er moet nog iets te kiezen zijn.
 • Start participatie op momenten dat burgers je/de besluitvormer nog kunnen inspireren
 • Je moet als overheid durven om dilemma’s voor te leggen aan burgers
 • Denk na over welke doelen je met participatie wilt bereiken en communiceer dit

Tijdens:

 • Betrek burgers bij het ontwerp van de raadpleging
 • Goede inhoudelijke- en communicatieondersteuning vanuit de organisatie
 • Brieven sturen / goede wervingscampagne

Na:

 • Laat een burgerforum of groep burgers de kennis uit de raadpleging omzetten in (normatieve) aanbevelingen
 • Betrek een groep burgers bij het vaststellen welke analyses relevant zijn.
 • Laat als besluitvormer zien wat je van burgers hebt geleerd (en wat je verder met uitkomsten doet)

Deel dit artikel

Meer nieuws

Nieuws

Burgerforum Regio Foodvalley brengt advies uit

Burgerforum Regio Foodvalley brengt advies uit

Waar, hoe en hoeveel zonne- en windenergie kunnen we in 2030 opwekken in de regio? In Regio Foodvalley werken vertegenwoordigers van belangenpartijen samen met 8 gemeenten, 2 provincies en 2 waterschappen aan een plan daarover: de Regionale Energiestrategie (RES). Een groep inwoners uit de hele regio – een burgerforum – schreef een advies over hoe in dit regioplan rekening gehouden kan worden met wat inwoners belangrijk vinden. Populytics voerde een raadpleging uit onder de inwoners van Regio Foodvalley ter ondersteuning van dit advies.

Deel dit artikel

Meer nieuws

Nieuws

Onderzoekers geven alle Nederlanders de kans om mee te denken over klimaatbeleid

Onderzoekers geven alle Nederlanders de kans om mee te denken over klimaatbeleid

Windmolens op land, verhogen van de gasprijs of toch een vleesbelasting? Wat denkt de Nederlandse samenleving over het Nederlandse klimaatbeleid? Onderzoekers van de TU Delft en de Universiteit Utrecht stellen via een Participatieve Waarde Evaluatie (PWE) duizenden Nederlanders in staat om hierover mee te denken. Populytics ondersteunde hen hierbij.

Deel dit artikel

Meer nieuws

Media

Populytics en haar team in de media

Meer nieuws

Blijf up-to-date