Cases

Voorbeelden

Wil je weten hoe jouw beleid beter aan kan sluiten bij de wensen, idealen en verwachtingen van je inwoners, medewerkers of klanten? Of hoe je ze kan betrekken bij de komende veranderingen? Raak je verdwaald in de vele meningen, ideeën en belangen die er spelen? Wij kunnen je helpen! Met onze onderzoeken geven wij inzicht in wat er onder grote groepen mensen speelt. Hieronder vind je voorbeelden van onze onderzoeken. Ook kun je hier presentaties vinden over onze methode en specifieke onderzoeken.

Neem nu vrijblijvend contact op met Martijn om te horen hoe een onderzoek er voor jou uit kan zien.

 • Alles
 • Onderzoeken
 • Presentaties

PWE over Maatschappelijke Raad Schiphol en het Omgevingshuis

Rapport Schiphol

De Omgevingsraad Schiphol (ORS) is een overleg- en adviesorgaan waar vraagstukken, belangen en partijen rond de ontwikkeling van Schiphol en de omgeving bij elkaar komen. De verhoudingen binnen de ORS zijn echter ernstig verstoord. Het blijft voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat belangrijk dat de omgeving van Schiphol betrokken blijft worden bij besluiten rondom en over Schiphol. Hiervoor willen ze de participatie- en informatievoorziening voor omwonenden rond Schiphol versterken. Daarom hebben het ministerie en de ORS ons ingeschakeld om met de PWE methode inzichten te genereren als basis voor verdere stappen.

Presentatie resultaten tijdens Corona Data Congres

Niek presenteert tijdens het congres

Niek presenteerde ons onderzoek naar coronamaatregelen tijdens het Corona Data Congres! Kijk hier de presentatie terug.

Presentatie Congres Mobiliteitstransitie

Niek presenteert tijdens het congres

Niek presenteerde tijdens het mobiliteitstransitie congres over de Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA) en de Participatieve Waarde Evaluatie (PWE). Wat zijn de verschillen? Waarom ontwikkelde Niek de PWE-methode na te zijn gepromoveerd op de MKBA-methode?

Burgerparticipatie voorbeeld: past het huidige beleid nog bij de wensen van de burger?

Afbeelding van rapport

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bepaalt wie er wanneer gekeurd moet worden of hij/zij medisch gezien in staat is om veilig te rijden. Wat vinden Nederlanders nu van de regeling? En wat zouden ze liever anders zien? Willen ze bijvoorbeeld dat de eigen huisarts een grotere rol speelt bij medische keuringen? Voor antwoorden op deze vragen voerden we een participatietraject op basis van een PWE uit. Er deden meer dan 6500 Nederlanders mee aan het onderzoek.

Digitale participatie inzetten voor intern beraad: strategiesessies binnen bedrijven

Afbeelding van het rapport

De PWE methode wordt vaak ingezet om de ideeën, voorkeuren en waarden van burgers en omwonenden te onderzoeken. Maar digitale participatie is ook zeer geschikt voor kleinere raadplegingen. Ook binnen bedrijven en organisaties! Zo wilde de organisatie ’s Heeren Loo de bedrijfsstrategie vernieuwen. Via onze PWE methode konden directieleden en andere stakeholders op een laagdrempelige manier meedenken.

Online participatietools: Welke veranderingen gaan de juiste impact maken? Ontdek het met een DCE

Afbeelding van rapport

Momenteel gebruiken we de meeste spullen en grondstoffen maar één keer. Om duurzamer met de beperkte hoeveelheid grondstoffen en spullen om te gaan zijn er circulaire businessmodellen nodig. We maken dan bijvoorbeeld meer gebruik van gerecyclede of tweedehands spullen. Maar welke vormen van circulaire businessmodellen spreekt mensen meer of minder aan? Dat hebben we onderzocht voor Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Online burgerparticipatie geeft duidelijkheid over de werkzaamheid van beleidsveranderingen

Afbeelding van rapport

Populytics onderzocht hoe verschillende maatregelen het online koopgedrag van mensen verandert. Nederlanders bestellen namelijk steeds vaker spullen via het internet. Dit heeft positieve, maar ook negatieve gevolgen. De overheid wil de negatieve effecten verkleinen en bewust koopgedrag stimuleren. Daarom willen ze niet alleen weten welke maatregelen werken maar ook welke mensen accepteren.  

Online burgerparticipatie voor de langetermijnstrategie coronabeleid

Rapport coronabeleid op de lange termijn: welke doelen en maatregelen vinden Nederlanders belangrijk - Populytics

De overheid publiceerde op 1 april 2022 haar lange termijn coronastrategie. Hiervoor had de overheid informatie nodig over welke doelen Nederlanders willen bereiken met de strategie. De Gedragsunit van het RIVM ons gevraagd om een online raadpleging uit te voeren. Hierdoor kan de overheid beleid maken dat beter aansluit bij de behoeftes van burgers.

36.000 Nederlanders denken mee over coronabeleid

Afbeelding van het rapport

De overheid wil graag goed voorbereid zijn op verschillende ontwikkelingen van het coronavirus. Voor de Gedragsunit van het RIVM hebben wij onderzoek gedaan. We onderzochten welke coronamaatregelen Nederlanders wel en niet willen. Daarbij kregen ze ook de gevolgen van hun keuze ook te zien.

Nationale klimaatraadpleging als burgerparticipatie voorbeeld

Afbeelding van rapport

Veel Europese landen hebben afgesproken om meer te doen om klimaatverandering tegen te gaan. Ook Nederland. De regering zal moeten beslissen welke maatregelen zij gaan nemen om de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 te verlagen. Tweede Kamerleden hebben eerder aangegeven dat zij graag de samenleving hierbij willen betrekken.

Duurzame energie: maar hoe en welke?

Afbeelding van rapport

Hoe creëer je een regionale energiestrategie die aansluit bij de wensen van je inwoners? Hoe kun je alle inwoners horen, ook die niet luid spreken? Precies hier ligt ons specialisme. Daarom vroeg Regio Foodvalley ons te onderzoeken wat de ideeën van hun inwoners zijn.

Nominatie Galjaardprijs 2020: participatietraject in Súdwest-Fryslân

Afbeelding van rapport

Súdwest-Fryslân wil haar energiegebruik verduurzamen. De gemeente schakelde ons in om uit te zoeken wat haar inwoners belangrijk vinden in de energietransitie. Het ontwerpen van onze raadpleging deden we samen met 40-50 burgers. Normaal doen we het ontwerpen met professionals, dus dit was ook voor ons nieuw! Het traject en onze wetenschappelijke methode waren succesvol. Het werd genomineerd voor de Galjaardprijs!

Shannon Spruit
Mede-oprichter & Directeur Projecten

Vragen? Neem gerust contact met ons op.

Meer weten over ons en ons werk? Bijvoorbeeld over de raadplegingen die wij organiseren, participatietrajecten en/of het Wevaluate softwareplatform? Neem dan contact op via onderstaand formulier. Of schrijf hier in voor onze nieuwsbrief.


  Met het sturen van deze e-mail, bevestig je dat je instemt met het verwerken van jouw persoonlijke gegevens door Populytics zoals omschreven in het privacystatement.


  Blijf up-to-date

  Door je aan te melden voor de nieuwsbrief of voor het ontvangen van een rapport is het noodzakelijk dat wij enkele van uw gegevens verwerken. Bekijk onze gehele privacyverklaring hier.
   Benieuwd naar onze gepubliceerde rapporten?
   Bekijk deze op onze Cases pagina.