Case

Nationale klimaatraadpleging als burgerparticipatie voorbeeld

Nationale klimaatraadpleging als burgerparticipatie voorbeeld

Veel Europese landen hebben afgesproken om meer te doen om klimaatverandering tegen te gaan. Ook Nederland. De regering zal moeten beslissen welke maatregelen zij gaan nemen om de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 te verlagen. Tweede Kamerleden hebben eerder aangegeven dat zij graag de samenleving hierbij willen betrekken.

Wat hebben we onderzocht? 

Windmolens op land, verhogen van de gasprijs of toch een vleesbelasting? Welke maatregelen willen Nederlanders? Dat wilden onderzoekers van de TU Delft en de Universiteit Utrecht weten. Wij hielpen hen bij het maken van een raadpleging op ons burgerparticipatie platform Wevaluate (link). Meer dan 10.000 Nederlanders deden mee! 

Hoe ziet een PWE-raadpleging eruit? 

Deze vraag is het makkelijkste te beantwoorden met een voorbeeld. Burgers krijgen 10 maatregelen te zien die broeikasgassen verminderen. Ze krijgen hierbij inclusief informatie over de gevolgen van elke maatregel. Vervolgens kunnen ze per maatregel aangeven in hoeverre ze vinden dat de overheid deze moet toepassen. De maatregelen die deelnemers adviseren moeten er samen minimaal voor zorgen dat de CO2 uitstoot met 27 megaton afneemt. Ook kunnen ze maximaal 15 miljard euro uitgeven. In het tweede onderdeel geven burgers argumenten voor hun keuzes en ze kunnen zelf ideeën doorgeven aan de overheid. Tegenstanders van klimaatbeleid kunnen hier ook aangeven dat zij willen dat de overheid geen enkele maatregel neemt. 

Is er draagvlak voor de PWE-methode onder burgers?

In de eerste week is de klimaatraadpleging gedaan door een representatieve groep Nederlanders via een panel. We zagen dat deelnemers over het gehele politieke spectrum erg enthousiast waren over de raadpleging. Voor elke politieke partij geldt dat de ruime meerderheid van de stemmers de PWE-methode een goede methode vinden om Nederlanders te betrekken bij keuzes die de overheid moet maken rond klimaatbeleid. Ook vinden ze dat de overheid de methode vaker moet inzetten om Nederlanders te betrekken bij overheidsbeleid. 

Wat vindt de opdrachtgever?

Benieuwd naar wat de opdrachtgever vond van het onderzoek en de samenwerking? Lees hier het interview van de NWO met Ed Nijpels en Niek Mouter.

Deel dit artikel

Partners in dit project

“De overheid plaatst zich op deze manier dichter bij de burger;dat maakt hun beslissingen geloofwaardiger.”

Deelnemer raadpleging

“U heeft me zeker inzicht gegeven waarom de overheid soms over moet gaan tot bikkelharde acties. Dank u voor dit inzicht.”

Deelnemer raadpleging

Mede-oprichter & Wetenschappelijk Directeur Populytics - Niek Mouter

Niek Mouter
Mede-oprichter & Wetenschappelijk Directeur

Vragen? Neem gerust contact met ons op.

    Met het sturen van deze e-mail, bevestig je dat je instemt met het verwerken van jouw persoonlijke gegevens door Populytics zoals omschreven in het privacystatement.

    Blijf up-to-date