Privacyverklaring

Privacyverklaring Populytics

Onze missie is om beleidsbepalers in staat te stellen besluiten te nemen die beter aansluiten bij de waarden en zorgen van de betrokken mensen. Dat doet Populytics door raadplegingen te faciliteren middels haar online platform Wevaluate en platforms van derden.

Op onze website: 

 • kom je meer te weten over Populytics; 
 • kun je je inschrijven voor onze nieuwsbrief; 
 • kun je aangeven op de hoogte gehouden te worden van resultaten van een of meerdere raadplegingen; 
 • kun je aangeven uitnodigen te ontvangen voor toekomstige raadplegingen; 
 • kun je je inschrijven voor een event of training en 
 • kun je ons vragen om contact met je op te nemen.  

Als je onze Populytics website gebruikt, dan verzamelen wij persoonsgegevens over je als je bijvoorbeeld een formulier invult. Populytics gebruikt deze persoonsgegevens alleen voor de doelen die in deze privacyverklaring zijn beschreven en doet alles wat redelijkerwijs mogelijk is om deze verzamelde gegevens te beschermen.

We beschrijven in dit document welke gegevens worden verzameld, waarom we de gegevens verzamelen, hoe lang we de gegevens bewaren, hoe we cookies gebruiken, wat je rechten zijn en hoe je contact met ons kunt opnemen.

Cookie beleid 

Onze website gebruikt enkel functionele cookies. Dat gebruiken we om bij te houden hoe de website wordt gebruikt en om de website goed te laten functioneren.

De nieuwsbrief 

Op onze website kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief. We verzamelen daarvoor de volgende informatie, met jouw toestemming: 

 • E-mailadres 
 • Naam 

We gebruiken deze informatie om je de nieuwsbrief te kunnen sturen. We bewaren deze gegevens totdat je aangeeft geen nieuwsbrief meer te willen ontvangen.

Als je je toestemming om je persoonsgegevens te gebruiken voor de nieuwsbrief wilt intrekken, kun je je afmelden via de link in de nieuwsbrief. Je persoonsgegevens worden dan uit de database verwijderd.

Uitnodigingen voor toekomstige raadplegingen 

Op onze website kun je aangeven uitnodigingen te willen ontvangen voor toekomstige raadplegingen van Populytics. We verzamelen daarvoor de volgende informatie, met jouw toestemming:

 • E-mailadres 
 • Voornaam
 • Geboortedatum 
 • Geslacht 
 • Woonplaats & Provincie 
 • Opleidingsniveau

We gebruiken je e-mailadres om je in de toekomst uit te nodigen voor toekomstige raadplegingen die wij, voor verschillende opdrachtgevers, uitvoeren. We gebruiken de overige gegevens over jou om je enkel uitnodigingen te sturen voor raadplegingen die mogelijk relevant zijn voor jou. Of om je uitnodigingen te sturen omdat we op zoek zijn naar de mening van een groep mensen met bepaalde algemene kenmerken zoals mensen van een bepaalde leeftijd. We verkopen je gegevens nooit aan derden.

Als je geen uitnodigingen meer wenst te ontvangen voor toekomstige onderzoeken kun je je afmelden in een uitnodigingsmail. Je gegevens worden dan uit de database verwijderd. Je kunt ook je toestemming om je gegevens te bewaren intrekken door een mail te sturen naar security@populytics.nl 

Uitnodigingen ontvangen voor een specifieke raadpleging

Op onze website kun je soms aangeven een uitnodiging te willen ontvangen voor een specifieke raadpleging die nog moet starten.  We verzamelen daarvoor de volgende informatie, met jouw toestemming:

 • E-mailadres

We gebruiken je e-mailadres om je in de toekomst uit te nodigen wanneer de specifieke raadpleging beschikbaar komt. Daarna verwijderen we je e-mailadres.

Klanten en contacten 

We slaan gegevens van klanten en contacten op in ons Customer Relations Management (CRM) systeem. Ons CRM is een database waarin we alle klantgegevens en contacten met klanten overzichtelijk bij kunnen houden. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is of totdat je aangeeft dat je je toestemming hiervoor intrekt. Je kunt je toestemming om je gegevens te verwerken intrekken door een e-mail te sturen naar: mailto:security@populytics.nl.

Inschrijven voor een evenement of training 

Je kunt je via onze website inschrijven voor een evenement of training. Daarvoor verzamelen we met jouw toestemming de volgende gegevens: 

 • Naam  
 • E-mailadres 
 • Bedrijf (optioneel) 
 • Telefoonnummer (optioneel) 

Als je je aanmeldt voor een evenement of training dan gebruik we deze gegevens met het volgende doel: 

 • Bepalen of je tot de doelgroep van het evenement of training behoort 
 • Een uitnodiging sturen 
 • Het organiseren van het evenement of training 
 • Terugkoppeling vragen na afloop van het evenement of training
 • Contact opnemen voor kansen tot samenwerking 
 • Bijhouden met wie reeds contact is geweest en waarover de contactvraag ging 

Afhankelijk van het soort evenement of training zullen we je vooraf toestemming vragen om je gegevens te vermelden op een gastenlijst die tijdens het evenement of training zal worden uitgedeeld. Het kan zijn dat het nodig is om je identiteitsbewijs te tonen om toegang te krijgen tot een evenement- of trainingslocatie. Hiervan zullen we je vooraf op de hoogte stellen.  

In dat geval slaan we je gegevens op in ons CRM systeem.  

Wij zullen je persoonsgegevens niet delen met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het organiseren van het evenement of wanneer dit volgens de wet noodzakelijk is.

Aanvraag om contact op te nemen 

Je kunt via onze website een aanvraag doen om contact met je op te nemen. Daarvoor verzamelen we met jouw toestemming de volgende gegevens: 

 • Naam (optioneel) 
 • E-mailadres 
 • Je aanvraag/ idee/ opmerking 

Wij gebruiken deze gegevens met het volgende doel: 

 • Contact op kunnen nemen, zoals gevraagd 
 • Bijhouden met wie reeds contact is geweest en waarover de contactvraag ging 

In dit geval slaan we je gegevens op in ons CRM systeem. 

Gebruikersenquêtes 

Op onze website kun je soms deelnemen aan enquêtes. Deze hebben als doel om gebruiksgegevens te verzamelen voor verbetering van gebruikerservaring van de website. De persoonsgegevens die hierbij door de verwerker kunnen worden verwerkt zijn:

 • Cookie-bestanden  
 • Protocol bestanden (IP-adres)  
 • Andere online gegevens  

Doel van deze gegevensverwerking is om de enquêtes goed in te laden in de browser en ervoor te zorgen dat enquêtes slechts één keer per gebruiker kunnen worden ingevuld. Het invullen van enquêtes is volledig anoniem. Wij vragen niet om contact- en persoonsgegevens en we zullen niemand benaderen naar aanleiding van het invullen van een enquête.

Verwerkers 

Wij kunnen een derde partij opdracht geven om bepaalde diensten voor ons uit te voeren. Als deze derde toegang heeft tot of gebruik maakt van jouw persoonsgegevens, dan is deze derde partij een verwerker. Wij hebben de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat onze verwerkers de persoonsgegevens uitsluitend voor de genoemde doeleinden verwerken. 

Cookies van derden 

Op verschillende plekken maakt de website gebruik van webcontent van andere partijen dan Populytics zelf. Bijvoorbeeld door video’s of afbeeldingen te embedden of andere sites via een iframe te ontsluiten. Ook kun je via een link naar een andere website worden verwezen. Deze webcontent van derden kan cookies gebruiken en zal worden geblokkeerd wanneer u cookies heeft geweigerd. 

Sociale netwerken: deel deze pagina 

De sociale media knoppen die boven alle artikelen op deze site staan: “Deel deze pagina via …” maken geen gebruik van cookies. Op het moment dat je deze knoppen gebruikt, wordt je doorgestuurd naar de betreffende site. Deze sites kunnen wel cookies gebruiken. Voor meer informatie verwijzen we naar de privacyverklaringen van deze sociale media. 

Beveiliging 

De bescherming van je persoonsgegevens is niet mogelijk zonder beveiligingsmaatregelen. We handhaven ons beveiligingsniveau door te zorgen dat onze software up-to-date is, door alleen beveiligde verbindingen naar onze website toe te staan (we gebruiken https) en door zorgvuldig om te gaan met het materiaal en de mogelijkheden die we aanbieden via de website.  

Responsible disclosure 

Ondanks onze zorgvuldigheid kunnen wij fouten maken in het beveiligen van onze website. Als je een kwetsbaarheid op onze website ziet, laat het ons dan alsjeblieft weten via: security@Populytics.nl.

Websites van derden 

Deze privacyverklaring geldt niet voor websites van derden van welke we een link op onze website hebben geplaatst (bijvoorbeeld bij nieuws items). We kunnen niet garanderen dat deze derden je privacy voldoende respecteren en je persoonsgegevens met zorg verwerken.

Wijzigingen van deze privacyverklaring 

We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Bezoek regelmatig onze website om de laatste versie te raadplegen.

Je rechten 

Je kunt bij ons de volgende rechten doen gelden:  

 • Je kunt inzage vragen tot de gegevens die we over je hebben verzameld; 
 • Je kunt je gegevens laten corrigeren; 
 • Je kunt je gegevens laten verwijderen. 

Je hebt ook het recht om je toestemming om je gegevens door ons te laten verwerken weer in te trekken. Om je privacy verzoeken uit te laten voeren, of als je vragen hebt over deze verklaring, kun je contact opnemen met security@Populytics.nl.

Als je een klacht hebt over onze verwerking, dan horen we dat graag en proberen we je tot dienst te zijn. Volgens de Europese privacy wetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens als je denkt dat wij je rechten schenden.

Disclaimer 

Populytics een spin-off van de TU Delft en een zelfstandige B.V. De informatie op onze website is bedoeld als algemene informatie. Wij streven er naar dat de informatie juist, volledig en actueel is. Niettemin kan de informatie onjuistheden of typefouten bevatten. Wij staan dan ook niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. Evenmin garanderen wij dat de website foutloos of ononderbroken functioneert of toegankelijk is. Wij kunnen dan ook geen aansprakelijkheid accepteren voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van deze website.

Verwijzingen en hyperlinks

Op onze website wordt verwezen naar informatie en websites van derden, onder meer met hyperlinks. Dergelijke informatie en websites zijn door ons niet beoordeeld op juistheid, volledigheid of actualiteit. Wij hebben daarop geen invloed en kunnen daarvoor dan ook geen aansprakelijkheid accepteren. Wij behouden ons het recht voor om ons te verzetten tegen deeplinks naar of framing van delen van onze website.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en enig ander intellectueel eigendomsrecht) op de op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, logo’s, illustraties en foto’s) zijn ons eigendom of zijn met toestemming van de betreffende eigenaar opgenomen. Het is niet toegestaan het materiaal op deze website te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

Online communicatie

Wij garanderen niet dat naar ons gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en kunnen dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om de informatie (waaronder teksten, foto’s, illustraties en verwijzingen naar andere sites) op deze website op ieder moment te wijzigen zonder dat vooraf aan te kondigen. Wij raden u aan deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

Toepasselijk recht  

Op het gebruik en de informatie van onze website is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website kunnen ontstaan.

Blijf up-to-date