Publicaties

Volg hier onze laatste ontwikkelingen

  • Alles
  • Blogs
  • Nieuws
  • Populytics in de media
  • Presentaties
  • Rapporten

Energieraadpleging 2023 van start!

Moet Nederland voor haar energie zo min mogelijk afhankelijk zijn van het buitenland? Of moeten we toch vooral voorkomen dat onze leefomgeving verandert? En onder welke voorwaarden is het een goed idee om nieuwe kerncentrales te bouwen? Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat organiseert samen met Populytics een landelijke raadpleging om alle Nederlanders de kans te geven om hierover een advies te geven aan de politiek. Nederlanders kunnen hun advies geven tussen 3 en 24 februari.

1795 Inwoners over het toekomstig energiebeleid van regio Foodvalley

Afbeelding van rapport

Hoe creëer je een regionale energiestrategie die aansluit bij de wensen van je inwoners? Hoe kun je alle inwoners horen, ook die niet luid spreken? Precies hier ligt ons specialisme. Daarom vroeg Regio Foodvalley ons te onderzoeken wat de ideeën van hun inwoners zijn.

Presentatie Congres Mobiliteitstransitie

Niek presenteert tijdens het congres

Niek presenteerde tijdens het mobiliteitstransitie congres over de Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA) en de Participatieve Waarde Evaluatie (PWE). Wat zijn de verschillen? Waarom ontwikkelde Niek de PWE-methode na te zijn gepromoveerd op de MKBA-methode?

Presentatie resultaten tijdens Corona Data Congres

Niek presenteert tijdens het congres

Niek presenteerde ons onderzoek naar coronamaatregelen tijdens het Corona Data Congres! Kijk hier de presentatie terug.

Niet elke nee is NIMBY

Populytics - Niet Elke Nee Is NIMBY (november 2022-2)
Artikel Niet Elke Nee Is NIMBY Niet Elke Nee Is NIMBY Nederland is vóór de energietransitie, maar bij concrete projecten ontstaat vaak veel weerstand van omwonenden. Het is verleidelijk om dit zelfzuchtig NIMBY-gedrag te noemen. Maar wat als er voor omwonenden iets fundamentelers op het spel staat? Je zou het niet denken als je de...

Wat kippen in Californië zeggen over bussen in de Bijlmer

Blog-Burger-vs-consument - Populytics

In 2008 mochten inwoners van Californië naar de stembus. De inzet? Het wel of niet verbieden van één van de meest populaire producten in de supermarkt: eieren. Dezelfde mensen die de eieren kochten stemden massaal voor een verbod. Over waarom mensen andere keuzes maken in de supermarkt dan in het stemhokje.

Nieuwe collega’s: Welkom Charlotte Tuit, Tim Poppe, Mart van de Ven en Mark Beumer!

Nieuws Nieuwe collega's: Welkom Charlotte Tuit, Tim Poppe, Mart van de Ven en Mark Beumer! 16 september 2022 Nieuwe collega's: Welkom Charlotte Tuit, Tim Poppe, Mart van de Ven en Mark Beumer! We merken dat burgerparticipatie een steeds grotere rol krijgt bij politieke besluitvorming. En, dat de overheid steeds vaker kiest voor de Participatieve Waarde...

Vijf redenen om een burgerforum te combineren met een Participatieve Waarde Evaluatie

PWE icoon en Burgerforum icoon samen

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen de PWE en een burgerforum en wat zijn de redenen om ze combineren? Het is voor beleidsmakers steeds belangrijker om burgers te betrekken bij beleidsvraagstukken. De samenleving bestaat in toenemende mate uit geïnteresseerde en zelfstandige burgers die zichzelf via allerlei kanalen informeren en uitspreken over wat er in hun omgeving speelt (Hajer, 2011). Deze burgers willen gehoord worden, met name als beleid hun leefomgeving raakt. Het negeren van deze betrokken burgers leidt tot weerstand. Zorgvuldige en goed doordachte burgerparticipatie kan daarentegen leiden tot draagvlak, acceptatie, legitimiteit en sterker vertrouwen in de overheid.

Hoe zorg je ervoor dat jongeren meedoen met burgerparticipatie?

Drie mensen steken hun hand op

Jongeren zijn structureel ondervertegenwoordigd tijdens burgerparticipatie projecten. Dat is lastig, want hun mening willen we natuurlijk ook graag horen en meenemen bij het maken van besluiten. Zeker als het gaat over beleidsbeslissingen die grote invloed hebben op hun toekomst zoals klimaatbeleid. Iedereen die met burgerparticipatie werkt wil daarom graag dat ook jongeren meedoen aan hun bewonersavonden, focusgroepen, burgerberaden, Participatieve Waarde Evaluaties, enzovoorts. Maar willen jongeren dit ook? Ja. Dat is het simpele, maar ook duidelijke antwoord. Waarom is het dan zo lastig om ze daadwerkelijk mee te laten doen? Wat gaat er mis? En wat werkt dan wel voor jongeren? Dat is precies wat we hebben onderzocht.

Eerste resultaten van PWE raadpleging met burgerparticipatie over klimaatbeleid in Gelderland zijn binnen

Twee mannen leggen zonnepanelen op een dak

Begin deze maand ging de raadpleging over klimaatbeleid in Gelderland online. Inmiddels zijn de eerste resultaten binnen. We zullen er een aantal beschrijven.

MIRT debat 2022: Lisa van Ginneken spreekt over de meerwaarde van PWE ten opzichte van de MKBA

Spreekwolkjes - Populytics

Een maand geleden spraken wij Kamerlid Lisa van Ginneken over de meerwaarde die PWE kan hebben bij het beoordelen van infrastructuurbeleid ten opzichte van de MKBA. In het Kamerdebat over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) vroeg zij aan minister Harbers hoe PWE zou kunnen worden gebruikt in de beoordeling van MIRT projecten. Minister Harbers zegde toe om hierop terug te komen in het najaar.

PWE raadpleging over klimaatbeleid in Gelderland nu online!

Landschap met windmolens

Het eerste burgerberaad van Gelderland ging vorige week van start. Dit is het derde burgerberaad waar Populytics bij betrokken is. Gemeente Súdwest-Fryslân en Regio Foodvalley bestaat het burgerberaad uit een combinatie van een grootschalige online raadpleging waaraan alle Gelderlanders kunnen meedoen (het maxi-publiek) en een burgerforum (het mini-publiek).

Zes lessen om burgerberaden over klimaatbeleid succesvol te maken

Drie mensen steken hun hand op

Onderzoekers van Populytics hebben de laatste jaren verschillende burgerberaden georganiseerd en willen een aantal lessen delen die niet of onvoldoende terugkomen in het boek van Eva Rovers, het opiniestuk van Annemarie Kok of andere recente bijdragen aan het publieke debat.

TV-optreden Niek Mouter: Stand van Nederland Millennials versus Boomers

Bouwplannen komen regelmatig in langdurige bezwaarprocedures terecht. En dat terwijl er zoveel vraag is naar woningen. In de aflevering kijkt Stand van Nederland naar de mogelijkheden en moeilijkheden binnen dit vraagstuk. Ze interviewden onze wetenschappelijk directeur Niek Mouter over hoe de emoties na zoveel tijd zo hebben kunnen oplopen. Wat gaat er mis? Waarom komen er steeds meer bezwaren? En wat is de oplossing? 

Hoe betrekken we burgers op een goede manier bij besluitvorming?

Niek geeft een presentatie over burgerparticipatie

Dit is een vaak terugkomende vraag voor beleidsmakers. Zeker met de nieuwe Omgevingswet die wordt verwacht rond 2023. Over deze vraag gaf onze wetenschappelijk directeur Niek Mouter een interactieve Masterclass aan D66 Amsterdam.

We zijn op zoek naar een gezellige en gedreven stagiair(e)!

Stempel met de tekst wanted

Word jij onze nieuwe stagiair(e)? Bij ons word je onderdeel van een dynamische en snelgroeiende start-up en werk je in een gedreven, energiek en jong team van filosofen, economen, softwareontwikkelaars en een verdwaalde natuurkundige. Bij ons is de sfeer informeel en ontspannen maar wel professioneel.

Mijlpaal voor inclusievere burgerparticipatie: onze raadplegingen zijn nu meertalig!

Afbeelding van waar je de taal kunt kiezen tijdens een raadpleging.

Woohoo! Onze raadplegingen zijn nu ook beschikbaar in het Engels en Spaans!
Weer een enorme mijlpaal bereikt met het softwareteam 😊 En daar zijn we heel blij mee. We kunnen nu onze raadplegingen in meerdere talen aanbieden. Dit maakt ons platform en daarmee ook burgerparticipatie nog inclusiever. Ook opent het de deuren voor internationale raadplegingen!

Coronabeleid op de lange termijn: welke doelen en maatregelen vinden Nederlanders belangrijk?

Rapport coronabeleid op de lange termijn: welke doelen en maatregelen vinden Nederlanders belangrijk - Populytics

Hoe moet de lange termijn coronabeleid eruitzien? Om deze vraag te beantwoorden hebben we in februari 2022 twee Participatieve Waarde Evaluaties uitgevoerd. Dit deden we in opdracht van de Gedragsunit van het RIVM. We hebben deelnemers gevraagd naar welke maatregelen zij zouden willen invoeren bij een nieuwe uitbraak. En we vroegen welke doelen zij hierbij het belangrijkst vinden en waarom. De resultaten worden naar de Tweede Kamer gestuurd.

Onderzoek naar vaccinatiebereidheid van Nederlanders die het vaccin nog niet genomen hebben

In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft Populytics de vaccinatiebereidheid onderzocht van Nederlanders die het vaccin nog niet genomen hebben.

Dubbel feest!

We hebben iets te vieren! Zodra het tijd is voor de feestdagen hebben we bij Populytics een extra feestje. Populytics is namelijk jarig en 1 jaar geworden! Deze mijlpaal willen we natuurlijk graag met je delen.

Raadplegingen over Coronabeleid in de media

Hier vind je alle nieuwsuitlatingen met betrekking tot de raadplegingen over Coronabeleid.

Minister Visser biedt resultaten Populytics raadpleging Medische Rijgeschiktheid aan Tweede kamer aan

Vandaag bood Minister Visser van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het rapport van de Populytics raadpleging over het medische keuren van rijbewijshouders aan de Tweede kamer kamer. In dit rapport staan de resultaten van een raadpleging waarin 6681 Nederlanders adviseren over het medisch keuren van rijbewijshouders.

Hoe een raadpleging een burgerforum versterkt

Een raadpleging brengt de stem van het ‘stille midden’ in een burgerforum. En dat is nodig. Want niet iedereen heeft de tijd of zin om avonden achter elkaar intensief te participeren. Juist de combinatie van een raadpleging waaraan een grote diverse groep deelneemt en een burgerforum waar een kleine groep burgers heel intensief participeert is krachtig.

Wat vindt de samenleving: hoe moet de overheid in de toekomst omgaan met het coronavirus?

Een groot deel van de Nederlanders is inmiddels gevaccineerd tegen COVID-19 en de druk op de zorg is de laatste maanden afgenomen. Hoe het virus zich de komende maanden zal ontwikkelen is onzeker. Blijft COVID-19 de komende maanden beheersbaar of zal het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames de komende maanden toch weer snel stijgen?

De raadpleging Medische Rijgeschiktheid in de media

Hier vind je alle nieuwsuitlatingen met betrekking tot de raadpleging Medische Rijgeschiktheid.

Meedenken over opzet van medische keuring rijbewijs

Goed nieuws, u kunt weer meedenken! Hoe moet de opzet van de medische keuring voor rijbewijzen eruit komen te zien? Gisteren is daarvoor een raadpleging live gegaan. Alle Nederlanders kunnen hieraan deelnemen. Laat ook uw mening horen.

In gesprek met leden van de tweede kamer over de klimaatraadpleging

Vandaag zijn de resultaten van de klimaatraadpleging officieel overhandigd aan de Tweede Kamer. Niek ging vervolgens in gesprek met leden van de Tweede Kamer om de uitkomsten toe te lichten en eventuele vragen te beantwoorden. De Tweede Kamer was enthousiast over onze methoden en vond de uitkomsten nuttig.

De raadpleging over het Klimaatbeleid in de media

Hier vind je alle nieuwsuitlatingen met betrekking tot de raadpleging Klimaatbeleid.

Tien lessen over burgerparticipatie

Vandaag vond het Webinar ‘Het betrekken van burgers bij de energietransitie plaats’. Dit webinar was een samenwerking tussen het PWE-Lab van de TU Delft en Populytics. Tijdens dit webinar bespraken we twee recente raadplegingen 1) een raadpleging over de warmtetransitie op initiatief van burgers in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw Sloten, en 2) een raadpleging gecombineerd met een burgerforum over het toekomstige energiebeleid van gemeente Súdwest-Fryslân.

Burgerforum Regio Foodvalley brengt advies uit

Twee mannen leggen zonnepanelen op een dak

Waar, hoe en hoeveel zonne- en windenergie kunnen we in 2030 opwekken in de regio? In Regio Foodvalley werken vertegenwoordigers van belangenpartijen samen met 8 gemeenten, 2 provincies en 2 waterschappen aan een plan daarover: de Regionale Energiestrategie (RES). Een groep inwoners uit de hele regio – een burgerforum – schreef een advies over hoe in dit regioplan rekening gehouden kan worden met wat inwoners belangrijk vinden. Populytics voerde een raadpleging uit onder de inwoners van Regio Foodvalley ter ondersteuning van dit advies.

Onderzoekers geven alle Nederlanders de kans om mee te denken over klimaatbeleid

Landschap met windmolens

Windmolens op land, verhogen van de gasprijs of toch een vleesbelasting? Wat denkt de Nederlandse samenleving over het Nederlandse klimaatbeleid? Onderzoekers van de TU Delft en de Universiteit Utrecht stellen via een Participatieve Waarde Evaluatie (PWE) duizenden Nederlanders in staat om hierover mee te denken. Populytics ondersteunde hen hierbij.

Populytics en haar team in de media

Hier vind je alle nieuwsuitlatingen met betrekking tot Populytics en haar team.

Raadplegingen van de TU Delft in de media

Hier vind je alle nieuwsuitlatingen met betrekking tot raadplegingen die teamleden van Populytics voor de oprichting van de start-up vanuit de TU Delft hebben uitgevoerd.

Inzicht in waarden van inwoners bij het energiebeleid van Súdwest-Fryslân dankzij PWE-methode

Onlangs verscheen er een artikel in Democratie in Actie over Participatieve Waarde Evaluatie en hoe dat lokale besluitvorming kan ondersteunen. Populytics CEO Shannon Spruit werd geïnterviewd. Het artikel eindigt met een overzichtelijk lijstje voordelen voor gemeente en inwoners en tips.

Burgerparticipatieproject Súdwest-Fryslân finalist Galjaardprijs

Het project ‘De energietransitie als samenbeschikking van gemeente en mienskip van gemeente Súdwest-Fryslân is genomineerd voor de Galjaardprijs. Populytics onderzoekers Shannon Spruit en Niek Mouter droegen bij aan dit innovatieve burgerparticipatietraject. Zij zetten een raadpleging op middels de Participatieve Waarde Evaluatie methodiek waar burgers hun voorkeuren voor energiebeleid konden aangeven.

Blijf up-to-date
Onze nieuwsbrief ontvangen? Vul hier je e-mailadres in.

    Wil je vaker meedoen aan onze onderzoeken?
    Klik dan hier om je in te schrijven.