Actueel

Volg hier onze laatste ontwikkelingen

  • Alles
  • Blogs
  • Media

Coronabeleid op de lange termijn: welke doelen en maatregelen vinden Nederlanders belangrijk?

Rapport coronabeleid op de lange termijn: welke doelen en maatregelen vinden Nederlanders belangrijk - Populytics

Hoe moet de lange termijn coronabeleid eruitzien? Om deze vraag te beantwoorden hebben we in februari 2022 twee Participatieve Waarde Evaluaties uitgevoerd. Dit deden we in opdracht van de Gedragsunit van het RIVM. We hebben deelnemers gevraagd naar welke maatregelen zij zouden willen invoeren bij een nieuwe uitbraak. En we vroegen welke doelen zij hierbij het belangrijkst vinden en waarom. De resultaten worden naar de Tweede Kamer gestuurd.

Onderzoek naar vaccinatiebereidheid van Nederlanders die het vaccin nog niet genomen hebben

In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft Populytics de vaccinatiebereidheid onderzocht van Nederlanders die het vaccin nog niet genomen hebben.

Dubbel feest!

We hebben iets te vieren! Zodra het tijd is voor de feestdagen hebben we bij Populytics een extra feestje. Populytics is namelijk jarig en 1 jaar geworden! Deze mijlpaal willen we natuurlijk graag met je delen.

In de media: raadplegingen over Coronabeleid

Hier vind je alle nieuwsuitlatingen met betrekking tot de raadplegingen over Coronabeleid.

Minister Visser biedt resultaten Populytics raadpleging Medische Rijgeschiktheid aan Tweede kamer aan

Vandaag bood Minister Visser van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het rapport van de Populytics raadpleging over het medische keuren van rijbewijshouders aan de Tweede kamer kamer. In dit rapport staan de resultaten van een raadpleging waarin 6681 Nederlanders adviseren over het medisch keuren van rijbewijshouders.

Hoe een raadpleging een burgerforum versterkt

Een raadpleging brengt de stem van het ‘stille midden’ in een burgerforum. En dat is nodig. Want niet iedereen heeft de tijd of zin om avonden achter elkaar intensief te participeren. Juist de combinatie van een raadpleging waaraan een grote diverse groep deelneemt en een burgerforum waar een kleine groep burgers heel intensief participeert is krachtig.

Wat vindt de samenleving: hoe moet de overheid in de toekomst omgaan met het coronavirus?

Een groot deel van de Nederlanders is inmiddels gevaccineerd tegen COVID-19 en de druk op de zorg is de laatste maanden afgenomen. Hoe het virus zich de komende maanden zal ontwikkelen is onzeker. Blijft COVID-19 de komende maanden beheersbaar of zal het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames de komende maanden toch weer snel stijgen?

In de media: raadpleging Medische Rijgeschiktheid

Hier vind je alle nieuwsuitlatingen met betrekking tot de raadpleging Medische Rijgeschiktheid.

Meedenken over opzet van medische keuring rijbewijs

Goed nieuws, u kunt weer meedenken! Hoe moet de opzet van de medische keuring voor rijbewijzen eruit komen te zien? Gisteren is daarvoor een raadpleging live gegaan. Alle Nederlanders kunnen hieraan deelnemen. Laat ook uw mening horen.

In gesprek met leden van de tweede kamer over de klimaatraadpleging

Vandaag zijn de resultaten van de klimaatraadpleging officieel overhandigd aan de Tweede Kamer. Niek ging vervolgens in gesprek met leden van de Tweede Kamer om de uitkomsten toe te lichten en eventuele vragen te beantwoorden. De Tweede Kamer was enthousiast over onze methoden en vond de uitkomsten nuttig.

In de media: raadpleging Klimaatbeleid

Hier vind je alle nieuwsuitlatingen met betrekking tot de raadpleging Klimaatbeleid.

Tien lessen over burgerparticipatie

Vandaag vond het Webinar ‘Het betrekken van burgers bij de energietransitie plaats’. Dit webinar was een samenwerking tussen het PWE-Lab van de TU Delft en Populytics. Tijdens dit webinar bespraken we twee recente raadplegingen 1) een raadpleging over de warmtetransitie op initiatief van burgers in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw Sloten, en 2) een raadpleging gecombineerd met een burgerforum over het toekomstige energiebeleid van gemeente Súdwest-Fryslân.

Burgerforum Regio Foodvalley brengt advies uit

Waar, hoe en hoeveel zonne- en windenergie kunnen we in 2030 opwekken in de regio? In Regio Foodvalley werken vertegenwoordigers van belangenpartijen samen met 8 gemeenten, 2 provincies en 2 waterschappen aan een plan daarover: de Regionale Energiestrategie (RES). Een groep inwoners uit de hele regio – een burgerforum – schreef een advies over hoe in dit regioplan rekening gehouden kan worden met wat inwoners belangrijk vinden. Populytics voerde een raadpleging uit onder de inwoners van Regio Foodvalley ter ondersteuning van dit advies.

Onderzoekers geven alle Nederlanders de kans om mee te denken over klimaatbeleid

Windmolens op land, verhogen van de gasprijs of toch een vleesbelasting? Wat denkt de Nederlandse samenleving over het Nederlandse klimaatbeleid? Onderzoekers van de TU Delft en de Universiteit Utrecht stellen via een Participatieve Waarde Evaluatie (PWE) duizenden Nederlanders in staat om hierover mee te denken. Populytics ondersteunde hen hierbij.

In de media: Populytics en haar team

Hier vind je alle nieuwsuitlatingen met betrekking tot Populytics en haar team.

In de media: raadplegingen TU Delft

Hier vind je alle nieuwsuitlatingen met betrekking tot raadplegingen die teamleden van Populytics voor de oprichting van de start-up vanuit de TU Delft hebben uitgevoerd.

Inzicht in waarden van inwoners bij het energiebeleid van Súdwest-Fryslân dankzij PWE-methode

Onlangs verscheen er een artikel in Democratie in Actie over Participatieve Waarde Evaluatie en hoe dat lokale besluitvorming kan ondersteunen. Populytics CEO Shannon Spruit werd geïnterviewd. Het artikel eindigt met een overzichtelijk lijstje voordelen voor gemeente en inwoners en tips.

Burgerparticipatieproject Súdwest-Fryslân finalist Galjaardprijs

Het project ‘De energietransitie als samenbeschikking van gemeente en mienskip van gemeente Súdwest-Fryslân is genomineerd voor de Galjaardprijs. Populytics onderzoekers Shannon Spruit en Niek Mouter droegen bij aan dit innovatieve burgerparticipatietraject. Zij zetten een raadpleging op middels de Participatieve Waarde Evaluatie methodiek waar burgers hun voorkeuren voor energiebeleid konden aangeven.

Blijf up-to-date

Door je aan te melden voor de nieuwsbrief of voor het ontvangen van een rapport is het noodzakelijk dat wij enkele van uw gegevens verwerken. Bekijk onze gehele privacyverklaring hier.


    Benieuwd naar onze gepubliceerde rapporten?
    Bekijk deze op onze Cases pagina.