Contact

Neem contact met ons op

Neem contact met ons op

We geven graag informatie, kunnen een presentatie geven over (afgeronde) projecten en de PWE methode, en kunnen meedenken over uw vraagstelling of het ontwerp van uw participatietraject. U kunt ook hieronder kijken voor veelgestelde vragen, dit helpt u misschien al verder.

FAQ

In wat voor soort situaties is een raadpleging nuttig?

Een raadpleging kun je op twee manieren inzetten:

 1. Om participatie vorm te geven.
  Een raadpleging zorgt voor gedragen besluitvorming en verkleint weerstand.
 • Meerderheid deelnemers waardeert het initiatief van de besluitvormer om hen te betrekken
 • Meerderheid deelnemers geeft aan keuze van overheid eerder te accepteren
 • Meerderheid deelnemers geeft aan dat besluitvormer advies deelnemer niet één op één hoeft over te nemen
 • Laagopgeleiden zijn zelfs nog positiever over deze methode dan hoogopgeleiden

2. Om beleid te evalueren.

Een raadpleging kan lastig te waarderen gevolgen van beleid bepalen. Bestaand beleid kan geëvalueerd worden, maar ook nieuw beleid.

Maatschappelijke meerwaarde van beleidsopties kan berekend worden met econometrische keuzemodellen. Ook kunnen we berekenen hoe kenmerken van deelnemers samenhangen met hun voorkeuren. Bijvoorbeeld: hebben ouderen en jongeren andere voorkeuren voor het versoepelen van corona-maatregelen?

Welke verschillende methodes gebruiken jullie voor raadplegingen?

Wij baseren onze raadplegingen op één van de volgende wetenschappelijke methodes:

 1. De Participatieve Waarde Evaluatie (PWE). Deze methode gebruiken we het vaakst. We gebruiken een PWE om participatie te faciliteren of om verschillende beleidsopties te evalueren.

De kern van een PWE is dat deelnemers in een online omgeving op de stoel van de besluitvormer worden gezet.

 • Burgers doorleven vraagstuk van besluitvormer
 • Burgers adviseren besluitvormer
 • Besluitvormer krijgt inzicht in de waarden, voorkeuren en zorgen van burgers

2. De antwoorden van deelnemers leveren zowel kwantitatieve (statistische) inzichten op als kwalitatieve (inhoudelijke) inzichten.

 • De Discrete keuze-experimenten (DCE). We gebruiken deze methode om voorkeuren van een product of beleidsoptie in kaart te brengen.

Een DCE is een wetenschappelijke methode om voorkeuren voor (kenmerken van) een product of een beleidsoptie in kaart te brengen. Op basis van deze voorkeuren kunnen gedragsreacties worden voorspeld of kan het draagvlak voor beleid worden ingeschat.

Wanneer gebruik je welke methode voor een raadpleging?

Dit is afhankelijk van het vraagstuk.

 • Wil je grote groepen mensen laten participeren in een vraagstuk? Dan is de PWE-methode hiervoor uitermate geschikt.
 • Wil je verschillende beleidsopties evalueren? Dan is ook de PWE-methode bij uitstek geschikt om de maatschappelijke kosten en baten van de verschillende beleidsopties te waarderen.
 • Wil je voorkeuren voor een product of beleidsoptie in kaart brengen en met name weten hoe de voorkeuren afhangen van de kenmerken van een product/beleidsoptie? Dan is de DCE hiervoor uitermate geschikt.

Wij helpen u bij deze keuze.

Welke tools gebruiken jullie voor de raadplegingen?

Dat is afhankelijk van het vraagstuk en de methode die we daarvoor inzetten.

Voor de meeste vraagstukken rondom participatie en evaluatie hanteren we de PWE methode. Hier was nog geen tooling voor en daarom hebben we ons eigen platform ontwikkeld: Wevaluate. Het vaakst gebruiken we dus Wevaluate voor raadplegingen.

We hebben ook een infographic gebaseerde raadpleging ontwikkeld die gebruikt kan worden als offline alternatief of aanvulling van Wevaluate.

Voor specifieke vraagstukken rondom voorkeuren voor een product op beleidsoptie hanteren we de DCE-methode. Hier gebruiken we bestaande software voor: Surveygizmo.

Maken jullie niet gewoon ingewikkelde enquetes?

Je zou het denken, maar nee. Een raadpleging biedt veel meer dan een enquete.

Een enquete is vaak heel beperkt. Je haalt er prima reacties op één plan of idee mee op. Vaak is het plan al uitgedacht. Het nodigt de burger/klant/medewerker uit om te oordelen. Vaak levert dit dan de zogenaamde ‘I want it all and I want it now’ reacties op. De deelnemer voelt vaak geen voldoening omdat ze enkel mogen reageren op een plan dat al vast lijkt te liggen.

Een raadpleging met Wevaluate biedt op 3 punten veel meer dan een normale enquete:

 1. Een raadpleging met Wevaluate nodigt uit tot het maken van afwegingen en zet de burger/klant/medewerker in een constructieve houding. De deelnemer wordt vroeg betrokken bij een dilemma en voelt zich serieus genomen. Ze leveren een inhoudelijke bijdrage.
 2. Een raadpleging faciliteert actieve communicatie. Deelnemers leren spelenderwijs enorm veel over een onderwerp. Op basis van informatie proberen ze een keuze uit en zien daarvan het effect. Dan proberen ze iets anders uit. Door trial en error informatie opnemen is bewezen veel effectiever te zijn dan passieve communicatie.
 3. Een raadpleging faciliteert twee-richtings communicatie. De deelnemer motiveert haar keuzes in een advies aan de beleidsmaker.

Wat zijn de voordelen van een raadpleging met Wevaluate in vergelijking met fysieke informatiebijeenkomsten?

Het is:

 • Schaalbaarder. Want in principe kan heel Nederland tegelijkertijd meedoen.
 • Efficiënter. Want in slechts 20-30 minuten betrek je burgers. En dat vanaf enkele euro’s per deelnemer.
 • Inclusiever. Want door de lage participatiedrempel doet een grote en diverse groep burgers mee (inclusief ‘het stille midden’, en niet enkel de gepassioneerde voor-en tegenstanders of mensen met erg veel tijd (de ‘usual suspects’)
 • Wetenschappelijk gevalideerd. Want onze gestructureerde methode zorgt voor een uniforme aanpak en is op basis van het meest recente wetenschappelijke onderzoek.

Wat zijn de nadelen van een raadpleging met Wevaluate in vergelijking met fysieke informatiebijeenkomsten?

Je mist face-to-face communicatie tussen mensen. En een online raadpleging spreekt niet iedereen aan; sommige mensen gaan naar een informatieavond voor het contact met mensen.

Daarom zijn wij van mening dat online raadplegingen de fysieke methoden niet geheel mogen vervangen. Het is een schaalbare aanvulling. In sommige trajecten kiezen we ervoor om mensen ook offline de raadpleging samen te laten doen.

Mede-oprichter & Directeur Projecten Populytics - Shannon Spruit

Shannon Spruit
Mede-oprichter & Directeur Projecten

Vragen? Neem gerust contact met ons op.

  Met het sturen van deze e-mail, bevestig je dat je instemt met het verwerken van jouw persoonlijke gegevens door Populytics zoals omschreven in het privacystatement.

  Blijf up-to-date