Over Mark

Hoofdonderzoeker

Mentale rekstok 

Als logicus heeft Mark ooit moeten berekenen hoeveel oneindig plus één is. Zijn geest is daardoor nogal rekbaar. Dat komt van pas bij het ontwerpen van onze raadplegingen. Daarin is hij altijd op zoek naar alle legitieme perspectieven op een thema. Van inwoners, van belangengroepen, van beleidsmakers en van politici. In elke positie leeft hij zich in. 

Mark stopt daarnaast niet voordat iedereen alles heeft kunnen begrijpen. Hij let erop dat de resultaten van onze raadplegingen terecht komen in korte, heldere teksten en krachtige afbeeldingen. Hij zegt het zoals het is. Hij publiceerde onder andere in NRC en Volkskrant. En sinds hij ooit het Groot Dictee der Nederlandse Taal won let iedereen op spelfouten in zijn e-mails. 

Hoe maken we keuzes met 17 miljoen bondscoaches? 

Politici en beleidsmakers willen altijd doen wat het beste is voor hun gemeenschap. Maar ze kunnen niet aan elke keukentafel plaatsnemen. En hoe luister je als 17 miljoen bondscoaches door elkaar praten? 

Toch denkt Mark dat het kan. Onze PWE-raadplegingen, burgerberaden (of een combinatie daarvan) zijn innovatieve manieren om een veilig en constructief gesprek aan te gaan met inwoners. Ze ondersteunen (en mogen we dat zeggen: verbeteren) de representatieve democratie.  

Dat is iets anders dan schoenveters of auto’s verkopen. Daar kan Mark zijn bed voor uit komen. 

Studie 

MSc Logica aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) 

BSc Kunstmatige Intelligentie (KI) aan de Universiteit van Amsterdam (cum laude)

Hoofdonderzoeker Populytics - Mark Beumer
Blijf up-to-date