Over Toke 

Hoofdonderzoeker

Drie perspectieven 

Als sociaal wetenschapper is Toke geïnteresseerd in de vraag wat mensen drijft. Waarom doen mensen wat ze doen? En hoe kan je met die kennis iedereen aan boord houden? Het zijn precies de vragen die we stellen bij Populytics in elke raadpleging die we doen. Een mooie match. 

Toke is veel meer dan alleen wetenschapper en onderzoeker, net als zovele collega’s. Bijzonder aan Toke is dat ze naast werk en privéleven ook gemeenteraadslid is in Houten. Ze ervaart daarmee uit eerste hand hoe belangrijk het is om als overheid in gesprek te blijven met inwoners. Ze kijkt dan ook altijd vanuit drie perspectieven naar vraagstukken: de onderzoeker, de maatschappij en het algemeen belang. 

Idealistische realist 

Toke is een idealist. Of een realist, het is maar hoe je het bekijkt. Ze wil blijven werken aan een betere samenwerking tussen overheid en maatschappij. Daarmee bedoelt ze dat inwoners goed geïnformeerd zijn en constructief mee (kunnen) denken bij besluiten die [vul in]. En dat overheden – zowel de politici, de bestuurders als de ambtenaren – in staat zijn om inwoners als gelijkwaardig in de besluitvorming mee te nemen. Dat gebeurt steeds vaker. Idealistisch? Ja. En ook steeds realistischer. 

Studie 

MSc Communicatie- en Informatiewetenschappen aan Tilburg University 

Toke
Blijf up-to-date