Nieuws

Raadpleging Vervoerregio Amsterdam

Nieuws

Raadpleging Vervoerregio Amsterdam

Hoe bepaal je of een beleidsoptie positief of negatief bijdraagt aan brede welvaart? Hier kan je een Participatieve Waarde Evaluatie ook voor gebruiken.

In de PWE voor de Vervoerregio Amsterdam kunnen deelnemers een beperkt budget besteden aan verschillende beleidsopties. Moet er voor fietsers een verbinding over het water bij Ilpendam komen? Of kunnen we dat geld beter besteden aan het verbeteren van de doorstroming van het openbaar vervoer in Purmerend?

Voor elke beleidsoptie zien deelnemers wat de effecten zijn op de vijf brede welvaartsdoelen van de Vervoerregio. Moet de Vervoerregio vooral investeren in verkeersveiligheid? Of juist extra inzetten op de toegankelijkheid van het openbaar vervoer?

Op basis van de keuzes van deelnemers kunnen we voor elk project bepalen of het positief of negatief scoort op brede welvaart. We leren ook hoe belangrijk de vijf brede welvaartsdoelen zijn voor inwoners.

De raadpleging staat live tot en met 8 mei 2024 via. Doe hier mee.

Wethouder Marja Ruigrok, lid dagelijks bestuur van de Vervoerregio is benieuwd naar de inzichten die inwoners en reizigers delen:

“Dit participatietraject bestaat niet zomaar uit een vragenlijst, het neemt deelnemers echt mee in de dilemma’s waar we als Vervoerregio voor staan. Deelnemers hebben een budget van 80 miljoen, maar moeten keuzes maken tussen verschillende projecten die bij elkaar opgeteld 300 miljoen euro kosten. Elke keuze moet dus goed afgewogen worden, zowel qua impact op de omgeving als budget. Dit daagt deelnemers uit om over de opgaven van de Vervoerregio na te denken alsof ze zelf bestuurder waren.”

Voor de zomer worden de eerste resultaten verwacht. Deze resultaten zullen door de Vervoerregio Amsterdam worden gebruikt bij het nemen van beslissingen en het maken van beleid. “Ik ben erg benieuwd naar de resultaten”, zegt Marja Ruigrok. “Uiteindelijk is het aan onze regioraad om definitieve beslissingen te nemen over de Vervoerregio, maar het is zeer waardevol als zij daarbij ook de inzichten die uit het participatietraject naar voren komen kunnen meenemen in hun overwegingen.”

Nieuws

Raadpleging over de Oude Lijn

Nieuws

Raadpleging over de Oude Lijn

De komende jaren wordt het spoorsysteem tussen de steden Leiden, Den Haag, Delft, Schiedam, Rotterdam en Dordrecht verbeterd. Dit traject noemen we ook wel ‘de Oude Lijn’. In de PWE raadpleging wordt aan inwoners en reizigers gevraagd welke keuzes de overheid volgens hen moet maken over het verbeteren van de Oude Lijn en de stationsgebieden. De resultaten zullen worden gebruikt bij het maken van belangrijke keuzes over de Oude Lijn.

De raadpleging staat nu live. Je kunt hem hier invullen tot en met 30 april.

Op de verschillende stationsgebieden is de raadpleging de afgelopen dagen feestelijk geopend. Wethouders drukten op rode knoppen en reizigers gaven de eerste adviezen direct door op hun telefoon.

Een kleine greep uit berichten in de media:

  • Er verscheen een mooi artikel in het Leidsch Dagblad, voor abonnees hier te lezen.
  • En hier een bericht op Sleutelstad, met audio.
  • ‘Hoe denk jij over station Schiedam Centrum?’ in deschiedammeronline.nl.
  • ‘Wat vinden Schiedammers van stationsomgeving?’ in Schiedam24.
  • ‘Schiedammers geven online mening over toekomst station centrum’ in Waterweg Actueel (Rijnmondnieuws)
Nieuws

Presentatie Nationale Klimaatraadpleging 2023 in Tweede Kamer

Presentatie Nationale Klimaatraadpleging 2023 in Tweede Kamer

Op 31 januari 2024 presenteerden collega’s Niek Mouter en Martijn de Vries de uitkomsten van de Nationale Klimaatraadpleging 2023 in de Tweede Kamer.

Je kunt het hele debat hier terugkijken.

Deel dit artikel

Lees het rapport

Download hier het rapport.

Meer nieuws

Nieuws

Brede welvaartspodcast van ESB

Brede welvaartspodcast van ESB

Hoe bepaal je of een beleidsoptie een positief effect heeft op de brede welvaart van Nederland? En hoe bepaal je of beleidsoptie A, beleidsoptie B of juist beleidsoptie C de grootste bijdrage levert aan brede welvaart?

Onze wetenschappelijk directeur Niek Mouter gaf samen met Erik Schokkaert, emeritus-hoogleraar aan de KU Leuven, antwoord op dit soort vragen in de brede welvaartspodcast van ESB. Een heel leuk gesprek met Maartje Schulz en Marcel Canoy.

De aflevering is hier te beluisteren.

Deel dit artikel

Meer nieuws

Rapport

Nationale klimaatraadpleging 2021: meer dan 10.000 mensen denken mee over de klimaatmaatregelen

Nationale klimaatraadpleging: meer dan 10.000 mensen denken mee over de klimaatmaatregelen

Windmolens op land, verhogen van de gasprijs of toch een vleesbelasting? Wat denkt de Nederlandse samenleving over het Nederlandse klimaatbeleid? Dat vroegen onderzoekers van de TU Delft en de Universiteit Utrecht zich af. Wij hielpen hen bij het opstellen van een raadpleging op ons platform Wevaluate. Deze raadpleging trok flink de aandacht; meer dan tienduizend Nederlanders hebben deelgenomen!

Het onderwerp
De Nederlandse overheid heeft met andere Europese landen afgesproken om meer actie te ondernemen om klimaatverandering tegen te gaan. De regering zal daarom moeten beslissen welke maatregelen zij gaan nemen om de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 te verlagen. Tweede Kamerleden hebben eerder aangegeven dat zij graag de samenleving hierbij willen betrekken.

Op de stoel van de regering
In de raadpleging worden burgers virtueel op de stoel van de regering gezet. Ze krijgen 10 maatregelen te zien die broeikasgassen verminderen inclusief informatie over de gevolgen van die maatregelen. Vervolgens kunnen ze per maatregel aangeven in hoeverre ze vinden dat de overheid deze moet toepassen om de nationale klimaatdoelstellingen in 2030 te halen. De maatregelen die deelnemers adviseren moeten er samen minimaal voor zorgen dat de CO2 uitstoot met 27 megaton afneemt. Deelnemers kunnen in het onderzoek maximaal 15 miljard euro uitgeven. In het tweede onderdeel geven burgers argumenten voor hun keuzes en ze kunnen zelf ideeën doorgeven aan de overheid. Tegenstanders van klimaatbeleid kunnen hier ook aangeven dat zij willen dat de overheid geen enkele maatregel neemt.

Raadpleging als schaalbare, genuanceerde vorm van burgerparticipatie
Burgerparticipatie kent vaak simplistische methoden als een referendum of een opiniepeiling waarin een complex vraagstuk wordt platgeslagen in een “Ja/Nee keuze”. Of het gaat over zeer intensieve methoden waarin burgers pas een advies mogen geven nadat zij dagen achter elkaar hebben vergaderd. Een raadpleging is een tussenvorm waarin deelnemers op een genuanceerde manier hun voorkeuren kunnen uiten op basis van een totaalplaatje van beleidsopties en gevolgen. Deelnemers krijgen uitgebreid de mogelijkheid om hun voorkeuren te motiveren en te nuanceren. Doordat burgers in de raadpleging als het ware in de schoenen van de bestuurder staan, krijgen zij meer begrip voor de keuzes die een bestuurder moet maken.

Dit onderzoek past in een bredere beweging om burgers actiever te betrekken in beleid. Al eerder publiceerde Ed Nijpels hierover dit opiniestuk ‘Geef burgers via panels stem in klimaatbeleid’. De Commissie Brennninkmeijer schreef recent een advies over dit onderwerp.

Een representatieve groep en openstellen voor alle Nederlanders
In de eerste week is de klimaatraadpleging gedaan door een representatieve groep Nederlanders uit een panel. We zagen dat deelnemers over het gehele politieke spectrum erg enthousiast waren over de raadpleging. Voor elke politieke partij geldt dat de ruime meerderheid van de stemmers de PWE een goede methode vinden om Nederlanders te betrekken bij keuzes die de overheid moet maken rond klimaatbeleid en dat de overheid de methode vaker moet inzetten om Nederlanders te betrekken bij overheidsbeleid.

Vanwege dit enthousiasme is de raadpleging vanaf vrijdag 5 tot 31 maart 2021 opengesteld voor alle Nederlanders. In totaal hebben meer dan 10 000 Nederlanders deelgenomen aan deze raadpleging. Deze publiekelijke raadpleging riep ontzettend veel waardering op.

De resultaten
We zien in de representatieve steekproef dat burgers vernieuwende ideeën aandragen en dat zij het fijn vinden om hun stem op een serieuze manier te kunnen laten horen in de raadpleging. Zelfs burgers die niet van plan zijn te gaan stemmen bij de komende verkiezingen, hebben uitgebreid de tijd genomen om hun overheid te adviseren over klimaatbeleid in de raadpleging. Ook blijkt dat tegenstellingen tussen burgers soms veel kleiner zijn dan dat je zou verwachten op basis van de talkshowtafels en politieke debatten. Daarnaast blijkt dat er maatregelen zijn die veel populairder zijn onder burgers dan onder politici en andersom.

Bruikbaarheid van de resultaten
De overheid kan de uitkomsten van deze raadpleging gebruiken voor aanscherping van beleid. Met statistische technieken kunnen we vaststellen hoe de voorkeuren van deelnemers voor een maatregel worden beïnvloed door de gevolgen. Daarbij bieden deze analyses inzicht in de verschillen/overeenkomsten tussen groepen Nederlanders. De argumenten die deelnemers geven voor hun keuzes bieden een scherp inzicht in hun waarden, motivaties en zorgen

Deel dit artikel

Partners in dit project

“De overheid plaatst zich op deze manier dichter bij de burger;dat maakt hun beslissingen geloofwaardiger.”

Deelnemer raadpleging

“U heeft me zeker inzicht gegeven waarom de overheid soms over moet gaan tot bikkelharde acties. Dank u voor dit inzicht.”

Deelnemer raadpleging

Blijf up-to-date