Nieuws

Samen Ruimte Maken – Raadpleging over de openbare ruimte in Amsterdam geopend

Nieuws

Samen Ruimte Maken – Raadpleging over de openbare ruimte in Amsterdam geopend

Het wordt steeds drukker in Amsterdam. De stad groeit enorm. Als we niets doen, dan zal de openbare ruimte langzaam verstopt raken. In deze raadpleging kunnen alle inwoners en bezoekers van Amsterdam meedenken over de toekomst van de openbare ruimte in Amsterdam.

Het verkeer neemt toe en dat zorgt voor meer stress, meer irritaties en meer ongelukken. Er is steeds minder ruimte voor groen.

De gemeente kiest voor een stad waar kinderen veilig kunnen opgroeien. Een stad waar plek is voor gezond leven, elkaar ontmoeten en voor verkeer.

In deze raadpleging vragen we je daarom aan te geven waar jij ruimte voor wil maken in de stad. Moet er vooral ruimte worden gemaakt voor het parkeren van auto’s of moeten er juist meer parkeerplekken voor fiets komen? Of is het vooral belangrijk dat alle wijken goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer? Waar moet de gemeente vooral aandacht aan besteden?

De resultaten zullen worden gebruikt bij het maken van toekomstige keuzes over de openbare ruimte.

Klik hier om mee te doen aan de raadpleging over Amsterdam Maakt Ruimte.

Nieuws

Handreiking: Hoe werkt een Participatieve Waarde Evaluatie (PWE)?

Nieuws

Handreiking: Hoe werkt een Participatieve Waarde Evaluatie (PWE)?

Een Participatieve Waarde Evaluatie (PWE) helpt overheden en bedrijven met het betrekken van inwoners en medewerkers bij beleidsdilemma’s. In deze handreiking beschrijven we hoe de methode werkt en wat het oplevert.

Bij beslissingen die impact kunnen hebben op inwoners of medewerkers is het raadzaam om ze betrekken. Participatie dus. Dat niet doen kan leiden tot weerstand en verlies van draagvlak voor de keuze. Dat wél doen kan juist leiden tot betere besluiten en hogere acceptatie van de uiteindelijke keuze.

Er zijn veel verschillende participatievormen. Soms zie je door de bomen het bos niet meer. De Participatieve Waarde Evaluatie (PWE) is een participatiemethode die vanaf 2017 ontwikkeld is aan de TU Delft en wordt steeds vaker ingezet door onder andere ministeries, provincies, gemeenten, de Tweede Kamer én bedrijven.

In opdracht van Kennisknooppunt Participatie schreven onze hoofdonderzoekers Niek Mouter en Mark Beumer een e-book over de PWE participatiemethode. Hierin behandelen we onder andere de volgende vragen:

  • Wat is een PWE?
  • Voor welke doelen kan je een PWE gebruiken? En wat levert het je op?
  • Welke stappen doorloop je? Wat zijn de kosten en het tijdspad?
  • Wanneer gebruik je een PWE in de beleidsvorming? En wanneer niet?
  • Hoe past een PWE in een breder participatietraject met verschillende participatiemethoden?
Nieuws

Doe mee aan de Nationale Raadpleging Bereikbaarheid

Nieuws

Doe mee aan de Nationale Raadpleging Bereikbaarheid

Goede bereikbaarheid is een voorwaarde voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen. Of het nou met de auto, de fiets of het openbaar vervoer is: het is belangrijk dat je kan reizen naar de plek waar je naartoe wil. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt daarom aan een plan om ervoor te zorgen dat we beter plekken kunnen bereiken die we willen bereiken. En vraagt Nederlanders mee te denken.

Bij het maken van dit plan moet de overheid keuzes maken. Er is bijvoorbeeld te weinig geld en ruimte om alles tegelijkertijd te verbeteren. Daarom moeten we kiezen wat we het belangrijkst vinden.

Dit zijn keuzes waar we allemaal iets van merken. Daarom vraagt de overheid aan Nederlanders om advies te geven in de Bereikbaarheidsraadpleging. Als jij het zou mogen zeggen: welke keuzes moet de overheid maken? Moet er bijvoorbeeld vooral worden ingezet op nabijheid van voorzieningen en werk, betaalbaarheid, betrouwbaarheid, inclusiviteit, duurzaamheid of beschikbaarheid van belangrijke goederen?

Minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers: “Op het ministerie wordt er hard gewerkt aan het uitwerken van varianten van bereikbaarheidsdoelen. Maar vanwege beperkte middelen, ruimte en werknemers moeten er wel keuzes worden gemaakt. Keuzes waar alle Nederlanders achter staan. Voor hun eigen bereikbaarheid, maar ook voor die van de goederen die we nodig hebben of verkopen. Het mooie van deze raadpleging is dat de pijn van het moeten maken van keuzes – omdat niet alles kan – voelbaar gemaakt wordt.”

Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Vivianne Heijnen: “Als staatssecretaris vind ik het ongelofelijk belangrijk om inwoners te betrekken bij de plannen die op het ministerie worden gemaakt. Niet alleen zorgt inspraak voor meer draagvlak en begrip over lastige keuzes, maar plannen worden ook echt beter als meer mensen erover meedenken.”

De resultaten van deze raadpleging worden gebruikt bij het uitwerken van het plan om de bereikbaarheid in Nederland voor de toekomst te borgen, de zogenoemde Mobiliteitsvisie.

Klik hier om mee te doen aan de Nationale Raadpleging Bereikbaarheid.

Heb je hulp nodig bij het invullen van de raadpleging? Je kan ons bellen op +31712032461. We zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 14.00 en 18.00.

Nieuws

Samenleven met vluchtelingen – Webinar over raadpleging in Eindhoven

Op maandag 4 maart organiseerden we met OnMigration een webinar over de raadpleging die we deden voor de gemeente Eindhoven over de opvang van vluchtelingen. Meer dan 3.000 Eindhovenaren participeerden. Wat kunnen we leren over de totstandkoming en de uitkomsten van deze raadpleging?

Je kunt het webinar terugzien via de website van OnMigration (aanmelding voor hun kenniskamer is nodig om de video te zien).

Of bekijk de casus en het rapport over dit project. Ook maakten we een visuele weergave van de belangrijkste uitkomsten.

Blijf up-to-date