Shannon Spruit

Medeoprichter & Directeur Projecten

Drievuldigheid 

Shannon is voor ons onmisbaar om (op zijn minst) drie redenen. Als je ergens niet uitkomt, vraag dan Shannon om hulp. Voor elk vraagstuk bedenkt ze op afroep vijf creatieve oplossingen.  

Daarnaast is Shannon één van de pioniers is als het gaat om onze online raadplegingsmethode Participatieve Waarde Evaluatie. Toch houdt Shannon er vooral van om offline nieuwe mensen te leren kennen, ze te spreken en hen beter te begrijpen. Ze ziet altijd kansen om iemand verder te helpen. 

En ten derde is Shannon onze interne tegenmacht. Dat is een bijzonder verhaal. Als Populytics werken we bijna per definitie in trajecten die gevoelig zijn. Met haar empathisch vermogen kan zij zich in elke mogelijke stakeholder verplaatsen en vanuit al die perspectieven feedback geven op concepten van onze raadplegingen. Normatieve woorden? Eruit. Verborgen aannames? Idem. Zo ontstaat er iets waar iedereen zich in herkent.

Samenwerken 

Onze PWE-raadplegingen maken vaak onderdeel uit van bredere participatietrajecten. Shannon houdt ervan om samen te werken met waardevolle partners als Public Mediation [PM link] en Nationaal Platform Burgerparticipatie Overheidsbeleid (NPBO) [PM link] die zich specialiseren in fysieke participatietrajecten. Na ons eerste gezamenlijke traject over windmolens in de gemeente Súdwest-Fryslân [PM link naar case] zijn er nog vele gevolgd.  

De PWE gaat de EU in, als het aan Shannon ligt. We wonen met zoveel mensen op dit continent, en namens Europeanen wordt in Brussel invloedrijk en ingrijpend beleid gemaakt. Ligt dat beleid in lijn met de waarden en zorgen van alle Europeanen? Shannon weet eigenlijk überhaupt weinig over wat andere Europeanen vinden of denken. Misschien zijn we wel heel verbonden en delen we veel waarden. Dat zou zij wel eens willen weten.

Studie 

PhD in Philosophy & Ethics of Technology aan de TU Delft 

MSc Medische Antropologie en Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam 

BSc Biomedische Wetenschappen BSc aan de Universiteit van Amsterdam 

Blijf up-to-date