Diensten

Waarvoor kun je bij ons aankloppen?

Waarvoor kun je bij ons aankloppen?

Ontwerpen van een participatietraject

Wij voeren niet alleen raadplegingen uit, maar zorgen ook voor een goede inbedding in besluitvormings- en participatietrajecten. Daarom denken wij graag mee over het combineren van aanpakken zodat in alle participatiebehoeften wordt voorzien. 

We hebben onder andere ervaring met:

 • Organiseren van deliberatieve sessies.
 • Combineren van mini- en maxipublieken. Bijvoorbeeld door samen met een burgerforum een advies te schrijven op basis van een raadpleging.
 • Betrekken van veel en diverse stakeholders door middel van gezamenlijke ontwerpsessies

Geen één participatietraject is hetzelfde. Er zijn meerdere doelen die je kan nastreven. Wil je vooral de voorkeuren weten van een representatieve groep burgers? Is inclusiviteit belangrijk? Wat voor inzichten moet een participatietraject opleveren? Is het vergroten van het begrip onder burgers voor keuzes die de overheid moet maken een hoofddoel? Onze participatie-ontwerpers verkennen de doelen die je wilt bereiken met een participatietraject en ontwerpen het traject zo dat het aansluit bij jouw doelen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze participatie-ontwerper via shannon@populytics.nl.

Raadplegingen uitvoeren

Wij voeren volledige raadplegingen uit. Op basis van jouw vraagstuk adviseren wij welke methode het meest geschikt is. Voor meer informatie over de verschillende methodes, kijk bij onze veelgestelde vragen.

Concreet:

 • Wij helpen bij het formuleren van de juiste vraagstelling 
 • Wij helpen bij het structuren van de informatie die de deelnemer nodig heeft om jouw vraagstuk te doorleven. En we zorgen voor een instructieanimatie
 • Wij ontwerpen de raadpleging in een online platform
 • Wij maken de raadpleging online toegankelijk via een eigen URL en zorgen voor technische support
 • Wij analyseren de resultaten en leveren die aan je op in een gedetailleerd-meestal- geruststellend rapport

Daarnaast bieden wij optioneel aanvullende diensten aan zoals begeleiding van stakeholdersessies, telefonische helpdesk voor deelnemers, versie voor anderstaligen of laaggeletterden en meer. 

Neem contact met ons op om mogelijkheden te bespreken!

Spreken

We spreken vaak en graag over onze projecten. Ook worden wij regelmatig gevraagd  om te spreken vanuit onze expertise op de volgende gebieden:

 • Beleidsevaluatie
 • Burgerparticipatie
 • Controverses en conflicten tussen burgers en overheden
 • Bepalen van de maatschappelijke waarde van overheidsbeleid

Trainingen

Wij bieden diverse trainingen aan. Voor meer informatie kijk hier.

Onze klanten

Wevaluate

Raadpleeg grote en diverse groepen met Wevaluate

Raadpleeg grote en diverse groepen met Wevaluate

Onze methode

Wevaluate is gebaseerd op een wetenschappelijke methode. De kern van deze methode is dat je de burger in een online omgeving op de stoel van de besluitvormer zet:

 • Burgers doorleven het vraagstuk van de besluitvormer. Zij ervaren welke keuzes de besluitvormer moet maken. Daarbij krijgen ze een overzicht van de gevolgen van de keuzeopties. Ondertussen moeten ze rekening houden met beperkingen (bijv. beperkt budget of een verplichtend doel). Burgers kunnen niet alles kiezen, net als een besluitvormer moeten ze afwegingen maken.
 • Burgers adviseren de besluitvormer en daarbij motiveren ze hun advies.
 • Besluitvormer krijgt inzicht in de waarden, voorkeuren en zorgen van burgers. Wij analyseren de antwoorden van de burgers en verwerken dit in een rapport dat gedetailleerde inzichten biedt.

Zo vergroot Wevaluate de wederzijdse empathie tussen burger en besluitvormer.

Onze 3 pijlers:

We faciliteren participatie, evaluatie en communicatie.

Participatie

Betrek mensen bij een vraagstuk.

Evaluatie

Krijg inzicht in waarden, voorkeuren, en zorgen van burgers rondom een vraagstuk.

Communicatie

Laat burgers spelenderwijs zelf informatie opnemen. En leer van wat zij zeggen.

Schaalbaar, efficiënt, representatief & wetenschappelijk gevalideerd

Wevaluate is:

 • Schaalbaar. Want heel Nederland kan meedoen.
 • Efficiënt. Want in slechts 20-30 minuten betrek je burgers. En dat vanaf enkele euro’s per deelnemer.
 • Representatief & inclusief. Want door de lage participatiedrempel doet een grote en diverse groep burgers mee. Op een moment dat voor hen uitkomt.
 • Wetenschappelijk gevalideerd. Want onze gestructureerde methode wordt gevoed met het meest recente wetenschappelijke onderzoek.

Wevaluate is gebaseerd op een wetenschappelijk onderbouwde methode: de Participatieve Waarde Evaluatie (PWE)

De Participatieve Waarde Evaluatie (PWE) is een innovatieve methode om burgers te raadplegen over vraagstukken van besluitvormers. De methode is ontwikkeld door de TU Delft, VU Amsterdam en ITS Leeds. Meer wetenschappelijke achtergronden over deze methode vind je hier.

Populytics brengt de wetenschappelijke methode PWE in de praktijk met Wevaluate.

Wevaluate als onderdeel van onze dienstverlening

Wij verzorgen raadplegingen, van begin tot eind. Hiervoor gebruiken we vaak ons platform Wevaluate. Voor meer informatie, klik hier.

Onze klanten

Blijf up-to-date
Onze nieuwsbrief ontvangen? Vul hier je e-mailadres in.

  Wil je vaker meedoen aan onze onderzoeken?
  Klik dan hier om je in te schrijven.